top of page

Lys på mørke

Boken LYS PÅ MØRKE er et kunstfotografisk prosjekt som omhandler 21 mennesker som alle har opplevd noe traumatisk i sitt liv, og som igjennom sine uttalelser og uttrykk deler sine erfaringer. Gjennom portrettene inviteres betrakteren til å ta del i disse menneskenes ulike følelseslandskap. Vi vet at det hjelper å være åpen om det som er vanskelig. Det hjelper når vi får en følelse av at vi ikke er alene, og at andre mennesker kan forstå hvordan vi har det. Det kan gjøre at vi føler oss bedre og at de vonde følelsene kan blir lettere å bære. 

Per Fugelli uttrykte det på denne måten: 

 

Formålet med «Lys på mørke» er å fremme et mer ærlig liv, hvor vi legger maskene bort, og vedstår oss at livet nettopp er lys og mørke. En slik ærlighet vil gjøre det mindre ille for menneskene når krise eller sykdom kommer.

550

NOK

  bestilling til 

$
bottom of page